09.05.2019.godine- Održan sastanak Mreže podrške mladih u sukobu sa zakonom

U četvrtak 09.05.2019. godine, u prostorijama Odgojnog centra u Tuzli održan je stručni sastanak Mreže podrške mladih u sukobu sa zakonom. Organizatori sastanka su Centar za pružanje usluga u zajednici “Puž” i  Edukacijsko -rehabilitacijski fakultet, Univerziteta u Tuzli, odsjek Poremećaji u ponašanju.Cilj sastanka je jačanje kapaciteta institucija uključenih u rad sa mladima u sukobu sa zakonom kroz razmjenu iskustava, s fokusom na značaj procjene maloljetnika, prikupljanje podataka i dokumentacije. Prigodnim predavanjem, prisutnima se obratio direktor Odgojnog centra Tuzla,  Denis Husić. Uz aktivno sudjelovanje predstavnika drugih institucija, ovaj sastanak je doprinijeo poboljšanju sistema podrške mladima u sukobu sa zakonom.