12.03.2020.godine-Najsavremeniji testovi za rad sa djecom i maloljetnicima…

JU Odogojni centar Tk započeo je sa upotrebom u svom radu, koristiti najsavremenije testove,instrumente, skale i upitnike u radu sa djecom i maloljetnicima. Ova vrijedna donacija dobijena je od strane UNICEF-a BiH, a testovi su nabavljeni putem Biroa za ljudska prava Tuzla.Primjenom ovih instrumenata osigurat će se znatno kvalitetniji rad u radu ustanove prilikom izvršenja odgojnih mjera a posebno kada je u pitanju dijagnostika i opservacija djece i maloljetnika koja su u sukobu ili u riziku da dodju u sukob sa zakonom.