Home / Vijesti / 25-27.02.2020.godine-Konferenciju o pristupu djece pravdi

25-27.02.2020.godine-Konferenciju o pristupu djece pravdi

UNICEF u Bosni i Hercegovini zajedno sa Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine i Regionalnom kancelarijom UNICEF-a iz Ženeve organizovao je Konferenciju o pristupu djece pravdi. Konferencija koja je okupila učesnike iz 21 države Evrope i Centralne Azije, a održana je u Sarajevu od 25. do 27. februara 2019. godine. Delegacije država učesnica Konferencije su sačinjene od predstavnika ministarstava pravde, pravosudnih institucija te kancelarija UNICEF-a u zemljama učesnicama.Predstavnici naše ustanove učestvovali su u radu ove Konferencije.

 

Check Also

PRIMARNA PREVENCIJA MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE

Odgojni centar je uzeo učešće na treningu “PRIMARNA PREVENCIJA MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE” koji je održan u ...