26.06.2019.godine-Sporazum o saradnji

Dana 26.06.2019.godine u Tuzli zaključen je sporazum o saradnji između visoko školskih ustanova Evropskog univerziteta “Kallos” u Tuzli i univerziteta Brčko distrikta sa J.U  Odgojni centar Tk. Po prvi put naša ustanova ostvaruje saradnju sa visoko školskim ustanovama koje egzistiraju na pordručju Bosne i Hercegovine, a koje nisu javnog karaktera. ovim sporazumom definisana je saradnja u oblasti naučno- istraživačkog rada , izrada i implementacija zajedničkih projekata, recipročnom razmjenom  stručnih publikacija, e-publikacije, te postoji mogućnost organizovanja konferencija, okruglih stolova, radionica i stručnih predavanja i drugih aktivnosti. Naša ustanova će omogućiti studentima sa ovih fakulteta upoznavanje sa radom i postupanjem u radu sa maloljetnicima koji su došli u sukob sa zakonom ili se nalaze u riziku. Sporazum su potpisali akademik prof.dr.Nedeljko Stanković i direktor J.U Odgojnog centra Tk Denis Husić.

.