APIK i Tim za sprečavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona održali obuku u Tuzli

U organizaciji Tima za sprečavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, u Tuzli je u kino sali Osnovne škole „Novi Grad” održana prva obuka kontakt osoba u institucijama na svim nivoima u Tuzlanskom kantonu, i to na temu pripreme i izrade planova integriteta.

apik tim za kor sast 3

Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije propisana je obaveza izrade plana integriteta od strane svih javnih institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, javnih službi i drugih tijela sa javnim ovlaštenjima, u skladu sa Smjernicama za izradu i provođenje plana integriteta, te su u skladu s tim i institucije na području Tuzlanskog kantona pristupile izradi istih.

Plan integriteta predstavlja dokument koji je rezultat samoprocjene izloženosti institucija rizicima za nastanak i razvoj korupcije i drugih nepravilnosti s ciljem održanja i unapređenja integriteta institucije. Svrha plana integriteta je uspostavljanje mehanizma koji će obezbijediti efikasno i efektivno funkcionisanje institucije kroz jačanje odgovornosti, pojednostavljenje komplikovanih internih procedura, povećanje transparentnosti kod donošenja odluka, kontrolisanje diskrecionih ovlaštenja, jačanje etičkog ponašanja službenika, eliminisanje neefikasne prakse, neprimjenjivih propisa, te uvođenje efikasnog sistema nadzora i kontrole.

Na obuci su prezentirane Smjernice za izradu i provođenje plana integriteta, Upitnik za samoprocjenu integriteta unutar institucije i objašnjen je proces koji svaka institucija treba proći kako bi donijela svoj plan, a ovom prilikom je posebno naglašen značaj pozicije i uloge kontakt osoba u cjelokupnom procesu izrade planova. S obzirom na značaj i obimnost tematike, u narednom periodu će biti održana još jedna obuka za predstavnike institucija Tuzlanskog kantona.

Preuzeto sa: http://www.vladatk.kim.ba

.