Aktuelno
Home / Objave

Objave

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME – VOZAČ MOTORNOG VOZILA

[pdf-embedder url=”https://odgojnicentartk.ba/wp-content/uploads/2022/09/JAVNI-OGLAS-ZA-PRIJEM-RADNIKA-U-RADNI-ODNOS-VOZAC.pdf” title=”JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS – VOZAČ”]

PROPISI ZA PRIPREMU ISPITA

PROPISI ZA PRIPREMU ISPITA

U nastavku teksta možete preuzeti propise za pripremu pismenog i usmenog dijela ispita po Javnom oglasu od 25.07.2022. godine.

  1. Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u FBiH (Službene novine FBiH, broj: 7/14, 74/20),
  2. Zakon o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tk-a, broj: 5/09, 15/13, 8/15, 10/18),
  3. Zakon o izvršenju sankcija Tk-a (“Službene novine Tk-a, broj: 11/09-prećišćen tekst, 4/10, 12/12, 15/13, 8/15),
  4. Zakon o radu FBiH (“Službene novine FBiH”, broj: 26/16, 89/18, 23/20-Odluka US, 49/21 i 44/22).
  5. Drugi relevantni propisi koji uređuju oblasti stručne spreme, odnosno radnog mjesta za koje kandidat konkuriše.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona raspisuje javni konkurs za prijem radnika u radni odnos.

Radne pozicije, opise poslova, opće i posebne uslove i način apliciranja preuzmite u dokumentu ispod:

TEKST JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

PRIJAVNI OBRAZAC

Konkurs je objavljen 25.07.2022. godine i ostaje otvoren 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU JAVNOG KONKURSA

Na osnovu člana 40. Pravila JU Odgojni centar Tk-a, broj:01-853/18 od 17.12.2018.godine i Odluke o poništenju javnog konkursa, broj: 02-479/22 od 12.07.2022.godine, v.d. direktor Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona objavljuje:

Poništenje javnog konkursa za prijem radnika na neodređeno vrijeme

Poništava se javni konkurs za popunu radnih mjesta  u Javnoj ustanovi Odgojni centar Tuzlanskog kantona, broj: 02-454/22, objavljen dana 06.07.2022. godine u dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici Službe za zapošljavanje Tk-a i web stranici Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona koji se odnosi na slijedeća radna mjesta:

  1. “Stručni saradnik odgajatelj za socijalnu pedagogiju- (2) dva izvršioca,
  2. Stručni saradnik odgajatelj za socijalni rad- (2)  dva izvršioca,
  3. Stručni saradnik odgajatelj za pedagoško-psihološki rad- (1) jedan izvršilac,
  4. Vozač- 1 (jedan) izvršilac,

na neodređeno vrijeme“.

Javni konkurs se poništava u cijelosti. Kandidatima koji su se prijavili na navedeni javni oglas, dokumentacija će se uz obavijest dostaviti putem pošte.

 

Napomena: Kandidati koji nisu napisali ime i prezime na kovertama dokumentaciju mogu preuzeti lično u JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

S poštovanjem.

Prilog –  Odluka o poništenju javnog konkursa

Konkurs za prijem zaposlenika

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona raspisuje javni konkurs za prijem radnika u radni odnos.

Radne pozicije, opise poslova, opće i posebne uslove i način apliciranja preuzmite u dokumentu ispod:

JAVNI KONKURS

Konkurs je objavljen 6.7.2022. godine i ostaje otvoren 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja.