Aktuelno
Home / Vijesti (page 2)

Vijesti

Održana radionica u O.Š “Jala”

U sklopu realizacije preventivni aktivnosti, dana 28.10.2022. zaposlenici Odgojnog centra su održali radionicu u Osnovnoj školi Jala.. Radionica je bila interaktivnog tipa- učenici su iznosili vlastite primjere i prijedloge rješenja pojedinih situacija. Radionici je prisustvovalo 15 učenika sedmog razreda. Tema je bila Vršnjačko nasilje.

Read More »

Održana radionica u O.Š Gornja Tuzla

U sklopu realizacije preventivni aktivnosti, dana 25.10.2022. zaposlenici Odgojnog centra su održali radionicu u Osnovnoj školi Gornja Tuzla. Radionici je prisustvovalo 21 učenika osmog razreda. Tema je bila Vršnjačko nasilje. Učenici su se aktivno uključili u realizaciju radionice iznoseći vlastita iskustva.

Read More »

Održana radionica u O.Š Tušanj

U sklopu realizacije preventivni aktivnosti, dana 20.10.2022. zaposlenici Odgojnog centra su održali radionicu u Osnovnoj školi Tušanj. Radionici je prisustvovalo 19 učenika osmog razreda. Tema je bila Bježanje sa nastave. Učenici su se aktivno uključili u realizaciju radionice iznoseći vlastita iskustva.

Read More »

Održana radionica u Osnovnoj školi Brčanska Malta

U sklopu realizacije preventivni aktivnosti, dana 18. 10.2022. zaposlenici Odgojnog centra su održali radionicu u Osnovnoj školi Brčanska Malta. Radionici je prisustvovalo 25 učenika šestog razreda. Tema je bila Sigurnost na internetu. Učenici su se aktivno uključili u realizaciju radionice iznoseći vlastita iskustva. Takođe, pokazali su zavidan nivo znanja iz ...

Read More »

Učešće na treningu„Upućuj me, ali nemoj vezati moja krila ‘RAZVOJ SARADNJE KROZ SVEOBUHVATAN PRISTUP U OBLASTI MALOLJETNIČKOG PRESTUPNIŠTVA’“

U.G. Vive Žene su organizovale trening Upućuj me ali nemoj vezati moja krila, koji će se održati 6.;7. i 8.oktobra 2022. u Hotelu Zlača. Trening se organizuje u okviru projekta Razvoj saradnje kroz sveobuhvatanpristup u oblasti maloljetničkog prestupništva, koji ima za cilj jačanje međuresorne i inter-disciplinarnesuradnje, jačanje profesionalnih kapaciteta za ...

Read More »

Seminar u organizaciji Društva pedagoga i psihologa

Zaposlenici Odgojnog centra su prisustvovali stručnom usavršavanju koja je u organizaciji Društva pedagoga i psihologa realizirana od 24.9.2022. do 26.9.2022. u Neumu. Predavači su bili eminentni stručnjaci prof. dr. Selvira Draganović i prof. dr. Lidija Pehar. Učesnici su osim slušanja izvrsnih predavanja imali priliku i razmijeniti vlastita profesionalna iskustva, te ...

Read More »

Multisektorska i multidisciplinarna radionica za jačanje kapaciteta svih profesionalaca koji mogu doprinijeti poboljšanju identifikacije ……..

Uposlenici JU Odgojnog centra Tk uzeli su učešće u Tabletop Exercise (TTX) – multisektorsku i multidisciplinarnu radionicu za jačanje kapaciteta svih profesionalaca koji mogu doprinijeti poboljšanju identifikacije i zaštite žrtava trgovine i unapređenju državnog referalnog mehanizma za žrtve trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini koja je održana 26. i 27. ...

Read More »

Okrugli sto: “Ključne kompetencije za 21. vijek – Kako djecu i mlade pripremamo za budući život i tržište rada”

27.09.2022.godine Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) Tuzla, organizuje okrugli sto na temu Ključne kompetencije za 21. vijek “Kako djecu i mlade pripremamo za budući život i tržište rada” gdje je učešće uzeo JU Odgojni centar Tk

Read More »