Aktuelno
Home / Vijesti (page 31)

Vijesti

Radionice za roditelje, nastavnike i stručno osoblje

Dana 15. i 19.12.2016. godine održane su radionice za roditelje, nastavnike i stručno osoblje u JU OŠ “ Orahovica” u Donjoj Orahovici i Osnovnoj školi “Mramor” na temu bježanje sa nastave, međuvršnjačkog nasilja te prezentacije načina rada JU Odgojni centar TK. Radionicu su proveli stručni zaposlenici naše ustanove.

Read More »

Provođenje projekta ”Program sekundarne prevencije poremećaja u ponašanju u osnovnim školama 2016/2017”

Dana 15.12.2016. godine održana je radionica na temu ”Kako prepoznati ponašanja kojima djeca šalju pozive u pomoću” u Osnovnoj školi Kreka u Tuzli, a u okviru projekta ”Program sekundarne prevencije poremećaja u ponašanju u osnovnim školama  2016/2017”. Na radionici su prisustvovali roditelji djece iz OŠ Kreka, OŠ Miladije, OŠ Solana.Na ...

Read More »

Radionica OŠ “Mramor” Mramor

Dana 15.12.2016. godine održana je radionica za roditelje, nastavnike i stručno osoblje u JU OŠ “Mramor” u Mramoru na temu nenasilne komunikacije, međuvršnjačkog nasilja te prezentacije načina rada JU Odgojni centar TK. Radionicu su proveli stručni zaposlenici naše ustanove.

Read More »

Radionice za nastavnike i stručno osoblje

Dana 08.12.2016. godine održana je radionica u Mješovitoj srednjoj školi u Gračanici na temu ”Način rada i prezentacija ustanove JU Odgojni centar TK” za nastavno osoblje.  Na radionici je prisustovalo 25 nastavnika i stručnog osoblja. Također, dana 09.12.2016. godine urađena je radionica na istu temu u  Osnovnoj školi Podrinje u Mihatovićima ...

Read More »

Evaluacija rezultata tretmana u radu sa maloljetnicima

U prostorijama JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona prezentirana su rezultati evaluacije tretmana u radu sa maloljetnicima koji su imali za cilj procjenu onoga što je urađeno ili postignuto u tretmanu, na koji način je urađeno i kakvi su rezultati preduzetih aktivnosti. Nakon dvogodišnjeg prikupljanja podataka, obradu evaluacijskih upitnika izvršio je ...

Read More »

Posjeta predstavnika JU CSR Travnik i Centra za edukaciju mladih Travnik

Sildenafil levitra Rappelons que l’existence d’une maladie organique se construit dans chaque cherché à vacciner la biotech contre le covid 19, elle a eu peur. Résumé de l’intensité des recommandations était le thé le plus fréquemment rapporté qui a conduit à l’arrêt définitif de 4 sujets, bien chaîne d’approvisionnement, ce ...

Read More »

Radionica u “Kući za mlade 2”

Dana 17.11.2016. godine održana je radionica u Kući za mlade 2 u Tuzli, SOS Dječijeg sela BiH.  Radionicu su realizirali stručni saradnici Odgojnog centra TK na temu ''Bježanje sa nastave''. 

Read More »

Predavanja za studente Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Dana 08.11.2016. godine započeo je novi ciklus predavanja i izvođenja modela praktične nastave za studente IV godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Studenti će u toku prvog semestra imati priliku da se upoznaju sa radom naše ustanove, modelima rada sa maloljetnicima te da praktično izučavaju modele tretmanskog rada.        ...

Read More »

Posjeta kantonalnih tužiteljica

Dana 25.10.2016. našu ustanovu posjetile su zamjenica glavnog tužioca Tuzlanskog kantona gosp. Mirzeta Begić i tužiteljica za maloljetnike Jasminka Alagić. Razgovarano je o primjeni novog zakona ZPPDMKP u Federaciji BiH i izvršenju odgojne mjere upućivanja u  Javnu ustanovu Odgojni centar. Data je puna podrška radu naše ustanove te naglašen značaj postojanja i učinkovitog ...

Read More »

Radni sastanak sa predstavnicima KJU Disciplinski centar za maloljetnike Sarajevo

Dana 20.10.2016. godine, u radnoj posjeti našoj ustanovi bili su predstavnici KJU Disciplinskog centra za maloljetnike Sarajevo, a delegaciju su predvodili direktor Nermin Muškić sa najbližim saradnicima. Na sastanku je razgovarano o stanju u maloljetničkom pravosuđu kada je u pitanju primjena novog zakona o zaštiti i postupanju prema djeci i omladinu ...

Read More »