Donesena presuda u korist JU Odgojni centar TK protiv FBiH i Federalnog ministarstva Pravde

Pred Općinskim sudom u Sarajevu povodom tužbe u vezi naplate potraživanja za troškove izvršenja krivičnih sankcija prema maloljetnicima, koje je JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona pokrenula protiv Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog Ministarstva pravde donesena je presuda broj: 65 0 Ps 685556 18 Ps od 13.07.2018 godine, u korist JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

Presudom su gore navedeni tuženi u obavezi prema JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona isplatiti iznos u novcu od 50.130,00 KM sa pripadajućim kamatamu za period od 2016 godine do kraja novembra 2017 godine.