Aktuelno
Home / Vijesti / Donesena presuda u korist JU Odgojni centar TK protiv FBiH i Federalnog ministarstva Pravde

Donesena presuda u korist JU Odgojni centar TK protiv FBiH i Federalnog ministarstva Pravde

Pred Općinskim sudom u Sarajevu povodom tužbe u vezi naplate potraživanja za troškove izvršenja krivičnih sankcija prema maloljetnicima, koje je JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona pokrenula protiv Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog Ministarstva pravde donesena je presuda broj: 65 0 Ps 685556 18 Ps od 13.07.2018 godine, u korist JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

Presudom su gore navedeni tuženi u obavezi prema JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona isplatiti iznos u novcu od 50.130,00 KM sa pripadajućim kamatamu za period od 2016 godine do kraja novembra 2017 godine.

Check Also

Posjeta studenata Pedagogije Odgojnom centru

Dana 17. 12. 2021. studenti Filozofskog fakulteta, odsjek Pedagogija, su posjetili Odgojni centar, te im ...