Edukacija i razmjena iskustava po pitanju maloljetnika sa poremećajima u ponašanju

Dana 29.08.2017. godine u hotelu President održana je edukacija u okviru projekta „Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“, a u sklopu Akcionog plana „Jačanja sistema socijalne zaštite/skrbi i inkluzije u općini Živinice, sa fokusom na raseljena lica i povratnike za 2016-2017. godinu“. Na ovoj edukacije učešće kao predavači  imale su uposlenice Amra Kapidžić, inspektor sektora kriminalistike policije MUP-a TK i  Amra Baraković, savjetnik za izvršenje odgojne mjere iz Odgojnog centra TK. Cilj edukacije bio je obuka profesionalaca iz svih relevantnih institucija radi upoznavanja sa zakonodavstvom i razmjena iskustava po pitanju maloljetnika sa poremećajima u ponašanju i postupanja sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom.