Edukacija na temu “Pisanje projekata” za predstavnike/ce partnerskih ustanova/organizacija koji/e su članovi/ce obrazovnih mreža partnera u 6 kvadratnih kilometara obrazovanja Tuzlanskog kantona

Edukacija na temu “Pisanje projekata” za predstavnike/ce partnerskih ustanova/organizacija koji/e su članovi/ce obrazovnih mreža partnera u 6 kvadratnih kilometara obrazovanja Tuzlanskog kantona.

Edukaciji prisustvuju i predstavnici/ce osnovnih škola projekta “1 kvadratni kilometar obrazovanja” koji/e su uvodnom dijelu istakli/e prioritetne izazove na kojima bi željeli u saradnji sa partnerima.

Definisani prioritetni izazovi s kojima se djeca susreću u 6 kvadratnih kilometara obrazovanja će biti polazište u kreiranju projektnih inicijativa od strane partnera.

Izvor:https://www.ioskole.net/

.