TimeLine Layout

August, 2020

 • 4 August

  Posjeta CZSR Kalesija

  Na sastanku su dogovoreni dalji oblici saradnje ustanova, te je zaključeno da je dosadašnja saradnja bila adekvatna i usmjerena ka krajnjim korisnicima. JU Centar za socijalni rad Kalesija će i dalje u kontinuitetu pružati podršku maloljetnicima i članovima njihovih porodica sa ciljem smanjenja broja slučajeva maloljetničke delinkvecije i ostalih oblika ...

  Read More »

July, 2020

May, 2020

March, 2020

 • 26 March

  26.03.2020.godine-Online psiho-socijalna podrška djeci i maloljetnicima

  Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona usljed novo nastale situacije uzrokovane korona virusom, organizuje online psiho-socijalna podrška djeci i maloljetnicima uzrasta od 12 do 18 godina. Smatramo da u vremenu potpune izolacije djece i maloljetnika ovakav vid podrške je neminovan u očuvanju zdravog psiho-socijalnog stanja, a podrška će se odvijati ...

  Read More »
 • 12 March

  12.03.2020.godine-Najsavremeniji testovi za rad sa djecom i maloljetnicima…

  JU Odogojni centar Tk započeo je sa upotrebom u svom radu, koristiti najsavremenije testove,instrumente, skale i upitnike u radu sa djecom i maloljetnicima. Ova vrijedna donacija dobijena je od strane UNICEF-a BiH, a testovi su nabavljeni putem Biroa za ljudska prava Tuzla.Primjenom ovih instrumenata osigurat će se znatno kvalitetniji rad ...

  Read More »
 • 11 March

  11.03.2020.godine- Posjeta RTV Lukavac

  RTV Lukavac posjetila je našu ustanovu, snimila je prilog i prezentovani su rezultati rada ustanove i način rada odjela te trenutne aktivnosti koje se sprovode.

  Read More »