TimeLine Layout

October, 2021

September, 2021

 • 23 September

  Razvoj saradnje kroz sveobuhvatan pristup u oblasti maloljetnickog prestupnistva

  Dana 22.9.2021. godine predstavnik Odgojnog centra je uzeo ucesce na Okruglom stolu ” Razvoj saradnje kroz sveobuhvatan pristup u oblasti maloljetnickog prestupnistva” . Okrugli sto je nastavak projekta koji ima za cilj da se sa maloljetnim prestupnicima, djecom u riziku od vrsenja krivicnih djela i njihovim porodicama u Opcini Lukavac ...

  Read More »
 • 14 September

  Posjeta ombudsmena za ljudska prava BiH

  Jučer su nas posjetili ombudsmeni za ljudska prava BiH, te smo pružili učešće u okviru aktivnosti na izradi analize stanja u ustanovama u kojima su smještena djeca u sukobu sa zakonom u Bosni i Hercegovini, Ova aktivnost predstavlja nastavak saradnje naše ustanove, Ombudsmena i UNICEF-a sa krajnjim ciljem zaštite djece ...

  Read More »

August, 2021

 • 31 August

  Sastanak u CZSR Banovići

  Dana 31.08.2021. godine održan je radni sastanak sa direktoricom CZSR Banovići Merimom Numanović. Dogovorena je daljnja saradnja na pružanju pomoći i podrške djeci i mladima, s ciljem prevencije maloljetničkog prijestupništva.

  Read More »
 • 11 August

  Odluka o raspisivanju konkursa za izbor direktora

  Raspisuje se konkurs za izbor direktora JU Odgojnog centra Tuzlanskog kantona. Tekst konkursa možete preuzeti na linku ispod KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE ODGOJNI CENTAR TK

  Read More »

July, 2021

 • 7 July

  Edukacija “Zloupotreba javnih resursa”

  Dana 01.07.2021.godine i 02.07.2021.godine naši zaposlenici su prisustvovali edukaciji na Vlašiću. Tema edukacije bila je “Zloupotreba javih resursa”. Edukacija je sadržajnog karaktera u kojem su predavači upoznali prisutne o istraživanju i procjeni zloupotrebe državnih resursa u BiH, okviri za istraživanje i procjenu zloupotrebe državnih resursa, Zakonskih okvira u BiH, korupcije, ...

  Read More »

June, 2021

 • 10 June

  Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama

  Dana 04.06.2021.godine naši zaposlenici su prisustvoali seminaru u Sarajevu, na temu “Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama- šta nam donose izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama”. Seminar je sadržajnog karaktera u kojem su predavači upoznali prisutne kako ispravno sprovesti javne nabavke (otvoreni, konkurentski zahtjev, direktni sporazum), komisija za javne ...

  Read More »
 • 3 June

  Potpisivanje Protokola o postupanju u oblasti maloljetničkog prijestupništva

  U okviru Projekta Jačanje međuresorne i međuinstitucionalne saradnje u oblasti maloljetničke delikvencije, koji ima za cilj pružanje koordiniranih, na potrebe orijentisanih kvalitetnih usluga za mlade i njihove porodice u oblasti maloljetničkog prijestupništva, a u skladu sa Programom prevencije, intervencije i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva u TK, u Općini Lukavac ...

  Read More »

May, 2021

 • 25 May

  Radionica održana u JU Gimnazija Živinice

  Dana 24.05.2021. godine nastavljene su aktivnosti u cilju provođenja Protokola o kontinuiranoj saradnji na provođenju i prevenciji maloljetničkog prestupništva u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona,koje provodi JU Odgojni centar TK. Radionica je održana u JU Gimnazija Živinice i na radionice je prisustvovalo 112 učenika prvog razreda.

  Read More »
 • 21 May

  Dana 20.5.2021. održana radionica u OŠ Kreka

  Dana 20. 5. 2021. zaposlenici Odgojnog centra su održali radionicu u Osnovnoj školi Kreka, za učenike sedmih razreda. Cilj je bio upoznavanje učenika sa radom ustanove te diskusija o maloljetničkoj delikvenciji, uz video prezentacije. Učenici su aktivno sudjelovali u realizaciji radionice.

  Read More »