Konferencija partnera – “Efekti rada obrazovnih mreža”

Razgovarali smo o značaju multisektorske saradnje u svrhu unaprijeđenja procesa rasta, odgoja i obrazovanja djece, upoznali smo se sa određenim prkasama koje se provode unutar obrazovnih mreža partnera u kvadratnom kilometru obrazovanja 6 osnovnih škola.