Održan sastanak u O.Š “Kreka”- projekat ” 1 kavdratni kilometar obrazovanja”

 

Dana 09.12.2022.godine održan je sastanak u O.Š “Kreka” cilj sastanka jeste analiza aktivnosti u sklopu projekta.