Održana radionica u O.Š Kreka

U sklopu realizacije preventivnih aktivnosti JU Odgojnog centra TK dana 09.05.2023. je održana radionica u O.Š Kreka. Tema radionice je bila Međuvršnjačko nasilje. Radionici su prisustvovali učenici VII razreda, koji su kroz vlastite primjere uzeli aktivno učešće u realizaciji iste. Prisutno je bilo 18 učenika.

.