Održana radionica u O.Š Vukovije

U sklopu realizacije preventivnih aktivnosti JU Odgojnog centra TK dana 19.05.2023. je održana radionica u O.Š Vukovije. Tema radionice je bila Međuvršnjačko nasilje. Radionici su prisustvovali učenici V,VI,VII i VIII razreda, koji su kroz vlastite primjere uzeli aktivno učešće u realizaciji iste. Prisutno je bilo 29 učenika.