Održana radionica u O.Š “Vukovije”

U sklopu realizacije preventivnih aktivnosti JU Odgojnog centra TK dana 02.12.2022. je održana radionica u Osnovnoj školi “Vukovije”. Tema radionice je bila Vršnjačko nasilje. Radionici su prisustvovali učenici VI razreda, koji su kroz vlastite primjere uzeli aktivno učešće u realizaciji iste. Prisutno je bilo 24 učenika.