Održane dvije radionice za učenike i roditelje u O.Š Kiseljak

U sklopu realizacije preventivnih aktivnosti JU Odgojnog centra TK dana 11.05.2023. je održana radionica za roditelje i učenike u O.Š Kiseljak. Tema radionice je bila Međuvršnjačko nasilje i Odgoj. Radionici su prisustvovali učenici V,VI razreda, koji su kroz vlastite primjere uzeli aktivno učešće u realizaciji iste. Prisutno je bilo 14 učenika i 4 roditelja.