Okrugli sto: “Ključne kompetencije za 21. vijek – Kako djecu i mlade pripremamo za budući život i tržište rada”

27.09.2022.godine Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) Tuzla, organizuje okrugli sto na temu Ključne kompetencije za 21. vijek “Kako djecu i mlade pripremamo za budući život i tržište rada” gdje je učešće uzeo JU Odgojni centar Tk

.