Aktuelno

Održana radionica u O.Š “Kreka”

U sklopu realizacije preventivnih aktivnosti JU Odgojnog centra TK dana 06.12.2022. je održana radionica u Osnovnoj školi “Kreka”. Tema radionice je bila Vršnjačko nasilje. Radionici su prisustvovali učenici VII,VIII i IX razreda, koji su kroz vlastite primjere uzeli aktivno učešće u realizaciji iste. Prisutno je bilo 30 učenika.

Read More »

Održana radionica u O.Š “Vukovije”

U sklopu realizacije preventivnih aktivnosti JU Odgojnog centra TK dana 02.12.2022. je održana radionica u Osnovnoj školi “Vukovije”. Tema radionice je bila Vršnjačko nasilje. Radionici su prisustvovali učenici VI razreda, koji su kroz vlastite primjere uzeli aktivno učešće u realizaciji iste. Prisutno je bilo 24 učenika.

Read More »

Održana radionica J.U Turističko Ugostiteljska škola Tuzla

U sklopu realizacije preventivnih aktivnosti JU Odgojnog centra TK dana 15.11.2022. je održana radionica u J.U Turističko Ugostiteljska škola Tuzla. Tema radionice je bila Vršnjačko nasilje. Radionici su prisustvovali učenici I i II razreda, koji su kroz vlastite primjere uzeli aktivno učešće u realizaciji iste. Prisutno je bilo 29 učenika.

Read More »

Održana radionica u O.Š “Mejdan”

U sklopu realizacije preventivnih aktivnosti JU Odgojnog centra TK dana 21.11.2022. je održana radionica u Osnovnoj školi “Mejdan”. Tema radionice je bila Vršnjačko nasilje. Radionici su prisustvovali učenici IX razreda, koji su kroz vlastite primjere uzeli aktivno učešće u realizaciji iste. Prisutno je bilo 19 učenika.

Read More »

Održana radionica u O.Š “Hasan Kikić”

U sklopu realizacije preventivnih aktivnosti JU Odgojnog centra TK dana 11.11.2022. je održana radionica u Osnovnoj školi “Hasan Kikić”. Tema radionice je bila Vršnjačko nasilje. Radionici su prisustvovali učenici VI razreda, koji su kroz vlastite primjere uzeli aktivno učešće u realizaciji iste. Prisutno je bilo 24 učenika.

Read More »