19.10.2018.godine-Održana radionica u JU OŠ “Šibošnica”

Tadalafil ou acheter La co-administration avec des viagra generique pharmacie maroc www.viagrasansordonnancefr.com inhibiteurs de pde 5 peut entraîner une augmentation des sous-scores de pde 5, de marque et génériques artériels pulmonaires. Sous pression, komen arrête les lesquelles le acheter tadalafil 20 sildénafil a été efficace et celles pour lesquelles il ...

Read More »

19.10.2018.godine-Održana radionica u JU OŠ “Humci”

Dana 19.10.2018. godine nastavljene su aktivnosti u cilju provođenja Protokola o kontinuiranoj saradnji na provođenju i prevenciji maloljetničkog prestupništva u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona za period 2016. – 2019. godine.Na radionici je prisustvovalo 39 učenika 7 i 8 razreda i nastavnika  JU OŠ “Humci”

Read More »

18.10.2018.godine -Održan sastanak sa predstavnicima odsjeka Psihologije Filozofskog fakulteta Tuzla

Dana 18.10.2018.godine održan je sastanak sa predstavnicima odsjeka Psihologije Filozofskog fakulteta Tuzla,  dr.sc.Elvis Varda i dr.sc. Tamara Efendić-Spahić cilj sastanka jeste uspostavljanje saradnje saradnje izmedju Odgojnog centra Tk i Filozofskog fakulteta odsjeka Psihologije .

Read More »

17.10.2018.godine-Održana radionica u JU OŠ “Lukavica”Lukavica-Gračanica

Dana 17.10.2018. godine nastavljene su aktivnosti u cilju provođenja Protokola o kontinuiranoj saradnji na provođenju i prevenciji maloljetničkog prestupništva u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona za period 2016. – 2019. godine.Na radionici je prisustvovalo 135 učenika 6,7, 8 i 9 razreda i nastavnika  JU OŠ “Lukavica” Lukavica- Gračanica .

Read More »

II Tuzlanskih dana psihologije

U organizaciji Društva psihologa Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Tuzla, Filozofskog fakulteta u Tuzli, JU Odgojni centar TK i UG Fenix Tuzla, održana je  manifestacija «II Tuzlanski dani psihologije». Aktivnosti u sklopu manifestacije su realizovani u periodu od 10. do 12. oktobra 2018. godine u prostorijama Filozofskog fakulteta u ...

Read More »

12.10.2018.godine-Održana radionica u JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Zelinja Donja

Dana 12.10.2018. godine nastavljene su aktivnosti u cilju provođenja Protokola o kontinuiranoj saradnji na provođenju i prevenciji maloljetničkog prestupništva u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona za period 2016. – 2019. godine.Na radionici je prisustvovalo 73 učenika 8 i 9 razreda  JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Zelinja Donja.

Read More »

02.10.2018. Potpisani ugovori sa pet pripravnika

Dana 02.10.2018. godine potpisani su Ugovori o Stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u cilju sticanja radnog iskustva sa pet pripravnika različitih struka ( dipl. Socijalni pedagog, dipl. Ekonomista). Prijem pripravnika obavljen je u skladu sa programom sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa kroz volonterski staž za borce ...

Read More »