Radionice za nastavnike i stručno osoblje

Dana 08.12.2016. godine održana je radionica u Mješovitoj srednjoj školi u Gračanici na temu ”Način rada i prezentacija ustanove JU Odgojni centar TK” za nastavno osoblje.  Na radionici je prisustovalo 25 nastavnika i stručnog osoblja. Također, dana 09.12.2016. godine urađena je radionica na istu temu u  Osnovnoj školi Podrinje u Mihatovićima ...

Read More »

Evaluacija rezultata tretmana u radu sa maloljetnicima

U prostorijama JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona prezentirana su rezultati evaluacije tretmana u radu sa maloljetnicima koji su imali za cilj procjenu onoga što je urađeno ili postignuto u tretmanu, na koji način je urađeno i kakvi su rezultati preduzetih aktivnosti. Nakon dvogodišnjeg prikupljanja podataka, obradu evaluacijskih upitnika izvršio je ...

Read More »

Posjeta predstavnika JU CSR Travnik i Centra za edukaciju mladih Travnik

Dana 29.11.2016. godine našu ustanovu posjetili su predstavnici JU Centar za socijalni rad Travnik i predstavnici Centra za edukaciju mladih Travnik. Delegaciju su činili Emir Šakić iz JU CSR Travnik, direktor CEM Travnik Adis Arnautović sa saradnicima Nedimom Pripoljcem i Renatom Igić, tema sastanka je bila upoznavanje sa radom naše ...

Read More »

Radionica u “Kući za mlade 2”

Dana 17.11.2016. godine održana je radionica u Kući za mlade 2 u Tuzli, SOS Dječijeg sela BiH.  Radionicu su realizirali stručni saradnici Odgojnog centra TK na temu ''Bježanje sa nastave''. 

Read More »

Predavanja za studente Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Dana 08.11.2016. godine započeo je novi ciklus predavanja i izvođenja modela praktične nastave za studente IV godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Studenti će u toku prvog semestra imati priliku da se upoznaju sa radom naše ustanove, modelima rada sa maloljetnicima te da praktično izučavaju modele tretmanskog rada.        ...

Read More »

Posjeta kantonalnih tužiteljica

Dana 25.10.2016. našu ustanovu posjetile su zamjenica glavnog tužioca Tuzlanskog kantona gosp. Mirzeta Begić i tužiteljica za maloljetnike Jasminka Alagić. Razgovarano je o primjeni novog zakona ZPPDMKP u Federaciji BiH i izvršenju odgojne mjere upućivanja u  Javnu ustanovu Odgojni centar. Data je puna podrška radu naše ustanove te naglašen značaj postojanja i učinkovitog ...

Read More »

Radni sastanak sa predstavnicima KJU Disciplinski centar za maloljetnike Sarajevo

Dana 20.10.2016. godine, u radnoj posjeti našoj ustanovi bili su predstavnici KJU Disciplinskog centra za maloljetnike Sarajevo, a delegaciju su predvodili direktor Nermin Muškić sa najbližim saradnicima. Na sastanku je razgovarano o stanju u maloljetničkom pravosuđu kada je u pitanju primjena novog zakona o zaštiti i postupanju prema djeci i omladinu ...

Read More »

Posjeta Švedske državne delegacije

Dana 17.10.2016. godine, Švedska državna delegacija iz Švedskog zavoda za izbjeglice i migracije iz Alveste posjetila je našu ustanovu u cilju ostvarivanja kontakata, uzajamne saradnje i pomoći našoj ustanovi. Sastanku su prisustvovali i zaposlenici Ministarstva rada socijalne politike i povratka TK, Suada Selimović i Nurdin Muhamedbegović. Na sastanku su gosti ...

Read More »

ANALIZA STANJA U USTANOVAMA U KOJIMA SU SMJEŠTENI MALOLJETNICI U BIH

Institucija Ombudsmena za ljudska prava u BiH u saradnji sa UNICEF-om BiH u prvoj polovini 2016. godine izvršila je analizu stanja u ustanovama u kojima su smješteni maloljetnici u sukobu sa zakonom u Bosni i Hercegovini. Izvršena je analiza svih ustanova u kojima se izvršavaju sankcije prema maloljetnicima na području ...

Read More »

Posjeta grupe studenata Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli

Dana 10.10.2016. godine, grupa studenata Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli, posjetila je našu ustanovu i izrazila spremnost da u našoj ustanovi rade na volonterskoj osnovi. Grupa mladih ljudi sa puno entuzijazma i želje za radom u ovakvim ustanovama, te studiranjem na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu pokazuje pravi put koji je za ...

Read More »