Aktuelno

PROPISI ZA PRIPREMU ISPITA

PROPISI ZA PRIPREMU ISPITA U nastavku teksta možete preuzeti propise za pripremu pismenog i usmenog dijela ispita po Javnom oglasu od 25.07.2022. godine. Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u FBiH (Službene novine FBiH, broj: 7/14, 74/20), Zakon o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar ...

Read More »

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona raspisuje javni konkurs za prijem radnika u radni odnos. Radne pozicije, opise poslova, opće i posebne uslove i način apliciranja preuzmite u dokumentu ispod: TEKST JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME PRIJAVNI OBRAZAC Konkurs je objavljen 25.07.2022. godine i ...

Read More »

OBAVIJEST O PONIŠTENJU JAVNOG KONKURSA

Na osnovu člana 40. Pravila JU Odgojni centar Tk-a, broj:01-853/18 od 17.12.2018.godine i Odluke o poništenju javnog konkursa, broj: 02-479/22 od 12.07.2022.godine, v.d. direktor Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona objavljuje: Poništenje javnog konkursa za prijem radnika na neodređeno vrijeme Poništava se javni konkurs za popunu radnih mjesta  u Javnoj ...

Read More »

Konkurs za prijem zaposlenika

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona raspisuje javni konkurs za prijem radnika u radni odnos. Radne pozicije, opise poslova, opće i posebne uslove i način apliciranja preuzmite u dokumentu ispod: JAVNI KONKURS Konkurs je objavljen 6.7.2022. godine i ostaje otvoren 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja.    

Read More »

Radni sastanak u Centru za socijalni rad Gračanica i Doboj istok

Dana 30.06 2022.godine uposlenici JU Odgojnog centra TK posjetili su Centar za socijalni rad Gračanica  i Doboj Istok. Razgovori su obavljeni sa stručnim osobljem centara. Cilj posjete je analiza stanja vezano za maloljetničku delinkvenciju te jačanje saradnje između ovih ustanova. Dogovorena je daljnja saradnja na pružanju pomoći i podrške djeci ...

Read More »

Prisustvo promociji dokumentarnog filma „Lične priče“

Dana 28. 6. 2022. zaposlenici Odgojnog centra su odazvali pozivu te prisustvovali promociji dokumentarnog filma „Lične priče“ i Panel diskusiji na temu rodno zasnovanog nasilja nad ženama sa invaliditetom. Promocija je održana u prostorijama Galerije „Mandžić“. Kroz promociju i diskusiju je aktuelizirana tema nasilja i diskriminacije kojima su osobe sa ...

Read More »

Radni sastanak u Centru za socijalni rad Lukavac

Dana 24.06.2022.godine održan je radni sastanak u CZSR Lukavac. Na sastanku su prisustvovali predstavnici Odgojnog centra i direktorica CZSR Lukavac. Tema je bila maloljetnička delinkvencija (prevencija, intervencija i resocijalizacija). Sastanak je samo jedna od aktivnost i dobre saradnje između ove dvije ustanove.

Read More »

Posjeta Tužilaštvu TK

Dana 17.06 2022.godine uposlenici JU Odgojnog centra TK posjetili su Tužilaštvo TK. Razgovarano je o trenutnoj situaciji tj o broju maloljetnika koji su u sukobu sa zakonom, vrste krivičnih djela koji su maloljetnici počinili. Razmjenjena su iskustva u vezi izrečenih mjera tj njihove djelotvornosti, te je ustanovljeno da je vrlo ...

Read More »

Radni sastanak sa gradonacelnikom Grada Tuzla

20.06.2022. godine, predstavnici Odgojnog centra Tk-a posjetili su i odrzali sastanak sa gradonačelnikom Grada Tuzla Jasminom Imamovićem. Na sastanku je se razgovaralo o maloljetničkoj delinkvenciji, djeci i mladima koji ispoljavaju određene oblike drustveno neprihvatljivog ponašanja, predstavljen način rada i funkcionisanja ustanove, te dogovorena saradnja za dalje.

Read More »