Dana 20.03.2024 god. Predstavnici JU Odgojnog centra Tk odrzali sastanak sa uposlenicima CZSR Živinice, na temu maloljetnicka delinkvencija, prevencija, razmjena iskustava u radu sa djecom i maloljetnicima kao i jačanje dobre saradnje između ovih ustanova.

.