Posjeta JUMS Elektrotehničkoj školi u Tuzli

Dana 27.02.2019. se u JUMS Elektrotehničkoj školi u Tuzli, na času Demokratije i ljudskih prava u okviru Projekta građanin “Ja građanin” se razgovaralo o mjerama javne politike, uzrocima, posljedicama te prevenciji vršnjačkog nasilja. Inspektorica MUP-a TK Alma Kovačević te predstavnice Odgojnog centra TK pedagog- psiholog Amra Baraković i pedagog- psiholog Melisa Slavuljica upoznale učenike sa represivnim i preventivnim mjerama.

Učenici 3T3 i 3T4 u prisutvu razrednih starješina su aktivno sudjelovali s ciljem preveniranja vršnjačkog nasilja.