Home / Vijesti / Posjeta kantonalnih tužiteljica našoj ustanovi

Posjeta kantonalnih tužiteljica našoj ustanovi

Dana 04.10.2017. godine JU Odgojni centar TK posjetile su Mirzeta Begić zamjenica glavnog tužioca TK, Jasminka Alagić tužiteljica kantonalnog tužilaštva i Mirela Tuzlak sekretar Ministarstva pravosuđa i uprave.

Na sastanku je istaknuta podrška radu JU Odgojnog centra TK te je doneseno nekoliko zaključaka u cilju podrške radu naše ustanove. Ti zaključci se ogledaju u sljedećem:

  • Pokrenuti inicijativu za iznalaženje bolje lokacije za smještaj ustanove, radi boljih uslova rada i boravka maloljetnika u Odgojnom centru,
  • Podrška za zapošljavanje novog stručnog i drugog osoblja,
  • Da se ubrzaju procedure donošenja izmjena i dopuna zakona koje su već upućene u proceduru od strane JU Odgojnog centra TK, a koje se tiču rada ustanove.

Check Also

Održana radionica u OŠ “ Gnojnica”

Dana 11.11.2021. godine održane su dvije radionice u OŠ “Gnojnica”. Radionicama su obrađene dvije teme, ...