Posjeta učenika KŠC “Sveti Franjo” Tuzla 

Dana 25.03.2024. godine predstavnici vijeća učenika KŠC “Sveti Franjo” Tuzla , posjetili su našu ustanovu. U toku posjete realizirano je predavanje na temu predstavljanje ustanove, te su učenici nakon predavanja obišli ustanovu. Na predavanju  je bilo 12 učenika, 1 razredni profesor.

Ovom aktivnošću uspostavljenja saradnja ove dvije ustanove sa ciljem smanjenja stope prisutnosti maloljetničke delikvencije na području Tuzlanskog kantona. 

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona će i dalje nastaviti sa svojim planom i programom, a koji se tiče realizacija radionica i predavanja u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, kako za učenike tako i za roditelje.