Posjeta učenika O.Š Brcanska Malta

Dana 25.03.2024. godine učenici osmog razreda O.Š Brčanska Malta Tuzla, posjetili su našu ustanovu. U toku posjete realizirano je predavanje na temu predstavljanje ustanove, te su učenici nakon predavanja obišli ustanovu. Na predavanju  je bilo 16 učenika i 1 razredna nastavnica.

Ovom aktivnošću uspostavljenja saradnja ove dvije ustanove sa ciljem smanjenja stope prisutnosti maloljetničke delikvencije na području Tuzlanskog kantona. 

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona će i dalje nastaviti sa svojim planom i programom, a koji se tiče realizacija radionica i predavanja u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, kako za učenike tako i za roditelje.