Home / Vijesti / Pravda za svako dijete

Pravda za svako dijete

Biro za ljudska prava Tuzla i UNICEF BiH, uz podršku Švicarske vlade i Švedske agencije za razvoj (Sida) i nadležnihresornih ministarstava i institucija na državnom i entitetskom nivou nastavljaju podršku jačanja sistema zaštite djece u sukobu sa zakonom sa posebnim fokusom na podršci primjene alternativnih mjera prevencije maloljetničkog prestupništva.

Grad Tuzla je na inicijativu UNICEF-a BiH formirao radnu grupu koja ima za cilj realizaciju aktivnosti u okviru gore pomenutog projekta pod nazivom "PRAVDA ZA SVAKO DIJETE" koji implementira UNICEF zajedno sa Biroom za ljudska prava Tuzla. 

image-836a084d2c8eca039b633bb4c580c7ef91f9a0669eeec64ae50ba966e10ab62d-V image-99090ceb2d975d87a10fe8336293db5418487193037e8f6897a70e26cc3e1b5a-V image-c886f89ce6a80c995aa4b4f6a6c0154129743b77e0a280b474c41245bb5bd9a6-V

 

 

Check Also

Izvještaj o učešću uposlenika JU Odgojni centar Tk na 5. Tuzlanskim danima psihologije

Dana 6.10. i 08.10.2021. godine uposlenici našeg centra  učestvovali su na 5. Tuzlanskim danima psihologije ...