Biro za ljudska prava Tuzla i UNICEF BiH, uz podršku Švicarske vlade i Švedske agencije za razvoj (Sida) i nadležnihresornih ministarstava i institucija na državnom i entitetskom nivou nastavljaju podršku jačanja sistema zaštite djece u sukobu sa zakonom sa posebnim fokusom na podršci primjene alternativnih mjera prevencije maloljetničkog prestupništva.

Grad Tuzla je na inicijativu UNICEF-a BiH formirao radnu grupu koja ima za cilj realizaciju aktivnosti u okviru gore pomenutog projekta pod nazivom "PRAVDA ZA SVAKO DIJETE" koji implementira UNICEF zajedno sa Biroom za ljudska prava Tuzla. 

image-836a084d2c8eca039b633bb4c580c7ef91f9a0669eeec64ae50ba966e10ab62d-V image-99090ceb2d975d87a10fe8336293db5418487193037e8f6897a70e26cc3e1b5a-V image-c886f89ce6a80c995aa4b4f6a6c0154129743b77e0a280b474c41245bb5bd9a6-V

 

 

.