Projektni prijedlozi u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina

Dana 03.10.2017. godine održana je konferencija  povodom otvaranja 1. poziva za projektne prijedloge u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014 – 2020 u Bijeljini, Etno selo Stanišići. Na konferenciji aktivno učešće je uzela Javna ustanova Odgojni centar TK.

Pored svečanog dijela održana je i Prva info sesija gdje se govorilo o uslovima i načinima apliciranja na projektne prijedloge.

Druga info sesija je zakazana za 05.10.2017. godine u Sarajevu, Hotel Hills, u sklopu koje će biti organizovan Forum za traženje partnera koji su neophodni za prijavu na ovakav projekt.

Teritorij opština obuhvaćen ovim programom iz Federacije BiH su: Gradačac, Doboj Istok, Gračanica, Srebrenik, Čelić, Banovići, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Orašje, Sapna, Teočak, Tuzla, Živinice, Vogošća, Vareš, Visoko, Fojnica, Pale Prača, Goražde, Foča Ustikolina, Trnovo,  Hadžić, Ilidža, Novi Grad Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Ilijaš, Breza, Kiseljak, Kreševo, Olovo, Sarajevo Centar, Novo Sarajevo. Važno je napomenuti da pored opština na projekt mogu aplicirati i javne ustanove što uključuje škole, socijalne ustanove i slično.

 

.