PROPISI ZA PRIPREMU ISPITA

U nastavku teksta možete pogledati propise za pripremu pismenog i usmenog dijela ispita po Javnom oglasu od 05.09.2022. godine za radno mjesto vozač motornog vozila.

1. Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u FBiH (Službene novine FBiH, broj: 7/14, 74/20),
2. Zakon o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tk-a, broj: 5/09, 15/13, 8/15, 10/18),
3. Zakon o radu FBiH (“Službene novine FBiH”, broj: 26/16, 89/18, 23/20-Odluka US, 49/21 i 44/22).
4. Drugi relevantni propisi koji uređuju oblasti stručne spreme, odnosno radnog mjesta za koje kandidat konkuriše.