Radni sastanak u Centru za socijalni rad Banovići

Dana 21.06.2022.godine uposlenici JU Odgojni centar Tk održali su sastanak sa direktoricom i uposlenicima CZSR Banovići. Tema sastanka bila je maloljetničko prestupništvo i jačanje saradnje između ovih ustanova.