Radni sastanak u Centru za socijalni rad Kladanj

Dana 17. 6. 2022. održan je radni sastanak u Centru za socijalni rad Kladanj. Na sastanku su prisustvovali uposlenici centra za socijalni rad, direktor Refik Avdić, socijalna pedagogica Azra Halilović-Muftić i uposlenici Odgojnog centra savjetnik za izvršenje odgojne mjere Amra Baraković i savjetnik za dijagnostiku i opservaciju Dejan Brkić. Razgovaralo se o stanju maloljetničke delikvencije u opštini Kladanj, o nastavku dosadašnje uspješne saradnje, te o drugim aktivnostima koje će biti realizirane u narednom periodu.

.