Razvoj saradnje kroz sveobuhvatan pristup u oblasti maloljetnickog prestupnistva

Dana 22.9.2021. godine predstavnik Odgojnog centra je uzeo ucesce na Okruglom stolu ” Razvoj saradnje kroz sveobuhvatan pristup u oblasti maloljetnickog prestupnistva” . Okrugli sto je nastavak projekta koji ima za cilj da se sa maloljetnim prestupnicima, djecom u riziku od vrsenja krivicnih djela i njihovim porodicama u Opcini Lukavac postupa u skladu s medjunarodnim standardima zasnovanim na pravdi za svako dijete, te da se mjere prevencije, intervencije i reintegracije poduzmu na najbolji moguci nacin koji je u interesu svakog djeteta.

.