„ZAJEDNIČKIM DJELOVANJEM ZA BOLJE SUTRA“!

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

„ZAJEDNIČKIM DJELOVANJEM ZA BOLJE SUTRA“!

Maloljetnička delinkvencija predstavlja socijalni problem zajednice, te možemo reći da je prisutna u svim segmentima  savremenog društva.

Različiti su faktori koji dovode do ove pojave, od same ličnosti maloljetnika do najširih društvenih uzroka.  Kao društvo u cjelini zahvaćeni smo savremenim stilom življenja, negativnim uticajem društvenih mreža, modernom tehnologijom što se znatno odražava na djecu i maloljetnike, pa sve češće svjedočimo tome da djeca i mladi čine krivična djela ili ispoljavaju određene oblike društveno neprihvatljivog ponašanja.  

U prilog navedenog govori i činjenica da je u Javnoj ustanovi Odgojni centar Tuzlanskog kantona došlo do velikog porasta broja zahtjeva za individualno preventivne tretmane djece i maloljetnika, što za izvršenje odgojne mjere, te  za individualne preventivne tretmane. Ovaj broj zahtjeva je najveći u posljednjih četiri do pet godina.

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona u okviru svojih nadležnosti realizuje i preventivne aktivnosti, koje se prvenstveno baziraju na preventivnim radionicama po školama na području Tuzlanskog kantona, na različite teme, gdje su interaktivno učestovali učenici, roditelji te nastavno osobolje. Preventivne aktivnosti, Odgojni centar Tuzlanskog kantona će i dalje nastaviti realizirati u skladu sa svojim kapacitetima, a sve sa ciljem prevencije društveno neprihvatljivih oblika ponašanja. Kada problem nastane pitamo se ko je kriv? Svaki pojedinac treba posvetiti više pažnje prevenciji maloljetničke delinkvencije, svako iz svog aspekta i domena.

Ukazujemo i na značaj zajedničkog preventivnog djelovanja različitih institucija, od obrazovnih, pravosudnih, socijalnih, NVO sektora i drugih, svako u okviru svojih nadležnosti a sve sa ciljem suzbijanja i smanjenja  maloljetničke delinkvencije, te neprihvatljivih oblika ponašanja.

Samo zajedničkim djelovanjem kao cjelina, možemo doprinijeti tome te pokušati omogućiti „bolje sutra“ za svu djecu i maloljetnike.  

ZAJEDNIČKIM DJELOVANJEM ZA BOLJE SUTRA!

.