05.12. i 06.12.2018.  u Tuzli je održan dvodnevni seminar na kojem je predavač bio  prof.dr.Ranko Rajović, autor NTC sistema učenja. Glavni cilj NTC sistem učenja je razvoj funkcionalnog znanja kod djece i dostizanje njihovih intelektualnih bioloških potencijala kroz radionice koje su osmislili autori programa, sa svojim stručnim timom. Program se provodi u 17 država Evrope, u sedam je akreditovan od strane ministarstva obrazovanja. Zaposlenici Odgojnog centra su prisustvovali seminaru i usvojili znanja iz ove oblasti, koja će moći primjeniti u realizaciji tretmana sa maloljetnicima.

[tie_slideshow]

[tie_slide][/tie_slide]

[tie_slide][/tie_slide]

[tie_slide][/tie_slide]

[/tie_slideshow]