U sklopu preventivnih aktivnosti J.U Odgojnog centra Tk realizovane radionice u O.Š Živinice Gornje

Dana 28.09.2023. zaposlenici Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona su održali dvije radionice u Osnovnoj školi Živinice Gornje. Radionice su bile interaktivnog tipa a obrađivale su se teme Prezentacija rada Odgojnog centra i Odgoj-mentalno zdravlje. Na radionicama je bilo prisutno 20 roditelja i stručno osoblje osnovne škole.

Ovom aktivnošću je nastavljena već uspostavljena saradnja ove dvije ustanove sa ciljem smanjenja stope prisutnosti maloljetničke delikvencije, na području Tuzlanskog kantona.  

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona će i dalje nastaviti sa svojim planom i programom, a koji se tiču realizacija radionica u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, kako za učenike tako i za roditelje.

.