U sklopu preventivnih aktivnosti J.U Odgojnog centra Tk realizovane radionice u O.Š Lukavac Grad

Dana 06.09.2023. zaposlenici Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona su održali dvije radionice u Osnovnoj školi Lukavac Grad. Radionice su bile interaktivnog tipa a obrađivale su se teme Prezentacija rada Odgojnog centra i Vršnjačko nasilje. Na radionicama je bilo prisutno 88 učenika i stručno osoblje osnovne škole.  

Svi učenici su uzeli aktivno učešće u realizaciji radionica, iznoseći mišljenja, prijedloge i ideje vezane za navedene teme. Ovom aktivnošću je nastavljena već uspostavljena saradnja ove dvije ustanove sa ciljem smanjenja stope prisutnosti maloljetničke delikvencije, na području Tuzlanskog kantona.  

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona će i dalje nastaviti sa svojim planom i programom, a koji se tiču realizacija radionica u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, kako za učenike tako i za roditelje.

.