U sklopu preventivnih aktivnosti J.U Odgojnog centra Tk realizovane radionice u O.Š “Rainci Gornji”

U sklopu realizacije preventivnih aktivnosti JU Odgojnog centra TK ,u suradnji sa JU OŠ ” Rainci Gornji” dana 13.09.2023.godine je održana radionica za roditelje i učenike. Tema radionice je bila Međuvršnjacko nasilje, a tema za roditelje je bila Odgoj, te upoznavanje sa njihovim pravima i obavezama. Radionici su prisustvovali ucenici VI razreda, prisutno je bilo 24 učenika, koji su aktivno učestovali u realizaciji teme, a na radionici za roditelje je bilo prisutno 14 roditelja.