U sklopu preventivnih aktivnosti J.U Odgojnog centra Tk realizovane radionice u O.Š Tinja

Dana 09.10.2023.godine Javna ustanova Odgojni centra TK odrzali su 2 radionice u Osnovnoj školi Tinja. Jedna od tema bila je Međuvršnjačko nasilje za učenike i druga tema za roditelja pod nazivom Odgoj. Na radionici prisustvovalo je 24 ucenika i 12 roditelja.

Ovom aktivnošću je nastavljena već uspostavljena saradnja ove dvije ustanove sa ciljem smanjenja stope prisutnosti maloljetničke delikvencije, na području Tuzlanskog kantona.  

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona će i dalje nastaviti sa svojim planom i programom, a koji se tiču realizacija radionica u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, kako za učenike tako i za roditelje.

.