U sklopu preventivnih aktivnosti J.U Odgojnog centra Tk realizovane radionice u O.Š Tojšići

Dana 18.09.2023. zaposlenici Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona su održali dvije radionice u Osnovnoj školi Tojšići. Radionice su bile interaktivnog tipa a obrađivale su se teme Prezentacija rada Odgojnog centra i Vršnjačko nasilje. Na radionicama je bilo prisutno 23 učenika i stručno osoblje osnovne škole, a također je održana radionica i za roditelje kojih je bilo ukupno 16.

Svi učenici su uzeli aktivno učešće u realizaciji radionica, iznoseći mišljenja, prijedloge i ideje vezane za navedene teme. Ovom aktivnošću je nastavljena već uspostavljena saradnja ove dvije ustanove sa ciljem smanjenja stope prisutnosti maloljetničke delikvencije, na području Tuzlanskog kantona.  

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona će i dalje nastaviti sa svojim planom i programom, a koji se tiču realizacija radionica u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, kako za učenike tako i za roditelje.

.