U sklopu preventivnih aktivnosti J.U Odgojnog centra Tk realizovao je radionice u JUMS Građevinsko-geodetska škola Tuzla

Dana 22.11.2023.godine Javna ustanova Odgojni centra TK odrzala je radionice u JUMS Građevinsko-geodetska škole. Tema radionica bila je Predstavljanje ustanove i međuvršnjačko nasilje za učenike 1 prvog razreda . Na radionici prisustvovalo je 48 ucenika.

Ovom aktivnošću je nastavljena već uspostavljena saradnja ove dvije ustanove sa ciljem smanjenja stope prisutnosti maloljetničke delikvencije, na području Tuzlanskog kantona.  

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona će i dalje nastaviti sa svojim planom i programom, a koji se tiču realizacija radionica u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, kako za učenike tako i za roditelje.

.