U sklopu preventivnih aktivnosti J.U Odgojnog centra Tk realizovao je radionice u O.Š Mejdan

Dana 08.12.2023.godine Javna ustanova Odgojni centra TK odrzala je radionice u O.Š Mejdan. Tema radionica bila je međuvršnjačko nasilje za učenike VIII i IX razreda . Na radionici prisustvovalo je 46 ucenika i 4 predmetna nastavnika.

Ovom aktivnošću je nastavljena već uspostavljena saradnja ove dvije ustanove sa ciljem smanjenja stope prisutnosti maloljetničke delikvencije, na području Tuzlanskog kantona.  

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona će i dalje nastaviti sa svojim planom i programom, a koji se tiču realizacija radionica u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, kako za učenike tako i za roditelje.

.