U sklopu preventivnih aktivnosti JU Odgojnog centra TK realizovana je radionica u MSŠ Teočak

Dana 28.02.2024. godine zaposlenici Javne ustanove Odgojni centra TK realizovali su radionicu u M.S.Š Teočak. Tema radionice bila je vršnjačko nasilje i prezentacija ustanove, a rađena je radionica sa učenicima II,III i IV razreda. Na radionici je bilo 30 učenika.

Ovom aktivnošću je nastavljena već uspostavljena saradnja ove dvije ustanove sa ciljem smanjenja stope prisutnosti maloljetničke delikvencije na području Tuzlanskog kantona.  

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona će i dalje nastaviti sa svojim planom i programom, a koji se tiče realizacija radionica u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, kako za učenike tako i za roditelje.