U sklopu preventivnih aktivnosti JU Odgojnog centra TK realizovana je radionica u O.Š Bukinje

Dana 26.03.2024. godine zaposlenici Javne ustanove Odgojni centra TK realizovali su radionicu u O.Š Bukinje. Tema radionica bile su vršnjačko nasilje i prezentacija ustanove, a rađena je radionica sa učenicima šestog,sedmog,osmog i devetog razreda. Na radionicima je bilo 78 učenika, pedagogica i 2 razredna nastavnika.

Ovom aktivnošću je nastavljena već uspostavljena saradnja ove dvije ustanove sa ciljem smanjenja stope prisutnosti maloljetničke delikvencije na području Tuzlanskog kantona.  

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona će i dalje nastaviti sa svojim planom i programom, a koji se tiče realizacija radionica u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, kako za učenike tako i za roditelje.