U sklopu preventivnih aktivnosti JU Odgojnog centra TK realizovana je radionica u OS Đurđevik

Dana 08.04.2024. godine zaposlenici Javne ustanove Odgojni centra TK realizovali su radionicu u O.Š Đurđevik. Teme radionice bile su vršnjačko nasilje i prezentacija ustanove, a rađena je radionica sa učenicima šestog razreda. Radionici je prisustvovalo 21 učenika,profesor i pedagogica škole.

Ovom aktivnošću je nastavljena već uspostavljena saradnja ove dvije ustanove sa ciljem smanjenja stope prisutnosti maloljetničke delikvencije na području Tuzlanskog kantona.  

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona će i dalje nastaviti sa svojim planom i programom, a koji se tiče realizacija radionica u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, kako za učenike tako i za roditelje.

.