U sklopu preventivnih aktivnosti JU Odgojnog centra TK realizovane su dvije radionice u OŠ Centar

Dana 07.02.2024. godine zaposlenici Javne ustanove Odgojni centra TK realizirali su dvije radionice u O.Š Centar. Tema radionica bila je vršnjačko nasilje, a rađene su radionice sa učenicima 7 i 8 razreda.Na radionici je bilo 55 učenika.

Ovom aktivnošću je nastavljena već uspostavljena saradnja ove dvije ustanove sa ciljem smanjenja stope prisutnosti maloljetničke delikvencije na području Tuzlanskog kantona.  

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona će i dalje nastaviti sa svojim planom i programom, a koji se tiče realizacija radionica u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, kako za učenike tako i za roditelje.

.