U sklopu preventivnih aktivnosti JU Odgojnog centra TK realizovao je radionicu za roditelje u OŠ Centar

Dana 15.02.2024. godine zaposlenici Javne ustanove Odgojni centra TK realizirali su radionicu u O.Š Centar. Tema radionica bila je predstavljanje ustanove i međuvršnjačko nasilje, a rađena je radionica sa roditeljima. Na radionicama je prisustvovalo 25 roditelja i 2 nastavnika.

Ovom aktivnošću je nastavljena već uspostavljena saradnja ove dvije ustanove sa ciljem smanjenja stope prisutnosti maloljetničke delikvencije na području Tuzlanskog kantona.  

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona će i dalje nastaviti sa svojim planom i programom, a koji se tiče realizacija radionica u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, kako za učenike tako i za roditelje.