Učešće na konferenciji PrevCon 24 “Prevencija nasilja među djecom i mladima”

Dana 20.06-21.06.2024. godine u organizaciji Ministarstva obrazovanja Tk i Univerziteta u Tuzli održana je dvodnevne konferencija pod nazivom PrevCon 24 na kojoj su učešć uzeli i uposlenijci JU Odgojni centar Tk.  Tema konferencije bila je “Prevencija nasilja među djecom i mladima.” PrevCom 24 okupio je domaće i međunarodne stručnjake u području prevencije, koji su kroz predavanja i interaktivne radionice učesnicima donijeli iskustva i bogate programe prevencije sa domaćeg i međunarodnih prostora.

.