Učešće na Treningu za EMDR terapeute za djecu i adolescente

Dana 08. i 09. septembra 2023. u Sarajevu održan je trening za EMDR terapeute za djecu i adolescente u organizaciji EMDR terapeuta Bosne I Hercegovine.  JU Odgojni centar u cilju kontinuiranog usavršavanja i kvalitetnijeg rada sa djecom i mladima uzeo je ušešće u istom. Stečena znanja i vještine uposlenici Ogojnog centra će primjenjivati u svakodnevnom radu.